OPPDRAG PORTRETT. Commission Portrait. Portrettmaler

Portrait in charcoal, white chalk and pastel. Commissioned work. 36-60cm

Oppdrag kull, pastell og hvitt kritt på toned papir, 36*60 cm.

Oppdrag Portrett maleri eller tegning – Portrait commissions Norway. Portrettmaler i Tromsø lager ditt portrett eller et familieportrett.

Portrettmaleri Oppdrag. Portrait paintings by commission:

Portretter kan frambringes på ulike vis. Vi kan ta utgangspunkt i allerede eksisterende foto, gamle eller nye – men kan først si noe om mulighetene til å gjennomføre prosjektet etter å ha studert fotografiet. I vårt studio kan det arrangeres oppsett og tas gode bilder som det er mulig å arbeide etter. Dette, gjerne i kombinasjon med noen sesjoner med modellen(e), gir gode resultater. Alternativt kan vi komme hjem til de som måtte ønske det.

For den største delen av arbeidet er det en fordel å arbeide med modellen til stede. Jeg arbeider raskt, vanligvis er det nok med 3 til 10 sesjoner a 2 timer – avhengig av kompleksiteten til portrettet. For meg er det viktig å kunne få til noen sesjoner da jeg bruker disse timene til å få tak i “essensen” og karakteren til modellen (eller modellene).  

Portretter kan gjøres i kull, kull og pastell, blyant eller olje på linlerret. Priser settes etter medium og kompleksitet. For mer informasjon om prosedyre og prissetting, ta gjerne uforpliktende kontakt via kontaktskjema her.

Andre portretter/malerier se her    – for tegninger her.

 

Mennesket forandrer seg aldri. Disse tilstandene i sinnet – om de er omskiftelige, flertydige og i endring, eller entydige og bestemte, vil til alle tider være kjent for noen.

 

Landskap

Ta gjerne kontakt hvis du har noen ideer eller ønsker. Jeg lager helst komposisjons-, valør- og fargestudier ute hvorpå arbeidet som regel ferdigstilles inne i studioet. Med min erfaring i å være ute med staffeli og tilbehør for å studere naturen, har jeg også innsikt i å kunne oversette et fotografi – om dette har visse kvaliteter – til noe som gir følelse av tilstedeværelse, rom og lys.