Curriculum

Curriculum til kunstskole-elevene

Under er ei ca oversikt over prosjekter som gis og som elevene må følge. Hvor lang tid hver enkelt elev bruker, er individuelt. Derfor er ikke undervisningløpet tidfestet, men vi sørger for at prosjektene gjennomføres innen “rimelig” tid. Erfaring viser at elevene også blir raskere for hvert nytt prosjekt. Målet er å gjennomføre prosjektene tilfredsstillende (ikke perfekt), og ta lærdommen med seg inn i neste prosjekt. Hvert nytt prosjekt øker i vanskelighetsgrad fra det forrige. Når man lyssetter gips, adderes elementer knyttet til design av lys, komposisjon, atmosfære og fokusering. Når man maler etter gips, adderes temperaturer til valørene og man må gjøre betraktninger rundt hva som er varmt og hva som er kaldt.

Vi bruker sight-size tegnemetode, en metode som er svært effektiv i å trene øyet til å se.

“Det tar tid å se, og jo mer man ser, jo mer ser man”

Oppgaver:

1) Minimum 2 Bargue-tegninger *) med blyant på papir.

2) 1 større Bargue-tegning med kull på Roma-papir.

3) 1-2 Lyssatt gips, ei maske og/eller en tredimensjonal gips.

4) Valgfritt. Lyssatt gips. Kull og hvitt kritt på tonet Roma-papir

5) 1-2 Lyssatt gips. Olje på lerret. Rå umbra, hvit og sort.

6) 1-2 Lyssatt gips. Olje på lerret. Rå umbra, hvit, sort, engelsk rød (old holland) og gul oker.

 

Utstyr tegneprosjekter: Blyanter 2B, HB, 2H. Nitram-kull 2B, HB, H. Knetgummi, sandpapir, tapetkniv, maletape.
Utstyr maleprosjekter, male etter gips: Papir, kull, transferpapir (evnt matpapir), lerret, pigmenter; hvit, rå umbra, sort

Bonus: For elever som holder på over lengre tid, legger vi inn “mellom-prosjekter” som å male/tegne enkle små objekter. Disse utføres da på en kveld.

*) Charles Bargue var en fransk akademisk maler på 1800-tallet som sammen med Gerome produserte et tegnekurs med nærmere 200 “plater”, tegninger. Kurset ble holdt i alle datidens akademier for å forberede studenter til en klassisk, figurativ karriere. Både Picasso og Vincent Van Gogh fullførte kopiering av disse tegningene. I nyere tid er platene blitt samlet sammen og det er utgitt ei bok, som brukes i atelier og akademier som tilbyr klassisk realistisk utdanning. Boka er tilgjengelig fra flere, blant annet Amazon, Adlibris.