sight-size

Sight-size tegnemetode og dens posisjon i dag

Denne tegnemetoden går ut på at vi betrakter et objekt (f.eks. en gips, et portrett, en modell) eller et utsnitt fra et landskap fra en gitt avstand. Anbefalt avstand fra objektet er tre ganger dets høyde. Fra en slik avstand betraktes objektet og papiret samtidig uten at du må flytte på hodet. Om du ønsker at tegning og objekt skal ha samme størrelse, så plasseres staffeliet rett ved siden av objektet. Plasseres staffeliet nærmer deg, blir tegninga mindre. Ofte kan dette være både hensiktsmessig og ønskelig. Det vi observerer skal overføres – samme form, samme størrelse, til tegneplata eller lerretet som er plassert på linje med objektet. Metoden kan overføres til et hvilket som helst maleri eller tegning som man vil jobbe systematisk med.

Ved å iaktta fra avstand er øyet i stand til å se en helhet og til å kunne vurdere form, farger og valører nøyaktig slik de er plassert i forhold til hverandre. Det er viktig å jobbe stegvis og kontrollert med riktig plassering av kontur, elementer, valører og modellering.

Sight size er en effektiv metode for å trene øyet til å måle dimensjoner og proporsjoner – visuelt. Nettopp fordi det vi tegner skal være en nøyaktig kopi, trener vi øyet til å se mer – og se bedre. Når man er trent med sight size og arbeider alene, kan man også lettere korrigere eget arbeid. Man øker raskt evnen til å vurdere mål, størrelser og proporsjoner – og etter hvert blir dette til et innarbeidet instinkt og en automatisert ferdighet.

Å ha trent opp øyet til å se bedre ved hjelp av sight size, gjør det enklere å bruke andre målemetoder når du tegner. Sight size er ikke den eneste tegnemetoden – det er viktig å praktisere og mestre flere metoder – da det ikke alltid er hensiktsmessig eller mulig å bruke sight size.

Siden renessansen har opplæring i atelierer startet med at man kopierer mestertegninger. I mange moderne atelierer og akademier i Europa i dag starter opplæringa med utgangspunkt i Charles Bargues tegnekurs som var utviklet og brukt på 1800-tallet i Europa. Sight size er en av tegnemetodene som benyttes. Dette er en del av standard curriculum ved blant annet Florence Academy of Art og ved Angel Academy og Charles Cecil Studio som også er lokalisert i Firenze. Charles Bargue var en akademisk maler i Frankrike på 1800-tallet. Sammen med andre produserte han mer enn 200 litografier som sirkulerte rundt i atelierene for at studenter skulle kopiere dem. Kopieringa var ment å skulle lære studentene om linjer, kraft, en illusjon av tredimensjonal form samt øke evnen til sensitivitet og klassisk skjønnhet i maleri og skulptur. Litografiene er trykket i boka «Charles Bargue and Jean-Leon Gerome: Drawing Course».