Malekurs Tromsø – etter den klassiske tradisjon

Ønsker du å male slik de gamle mesterne gjorde. En lang rekke malekurs og tegnekurs i tradisjonelle teknikker har vi avholdt siden 2010 – undervist slik det undervises på Florence Academy of Art, hvorfra kursholdere er alumni.

For info om nye kurs, send meg en mail på annabrith@gmail.com, så legger jeg deg til på epost lista.

Workshops are taught on individual basis. All levels are welcome. Because the groups preferable small, I teach both in norwegian and english when necessary. Workshops are announced here and via e-mail. If you want to receive an e-mail, please write me on annabrith@gmail.com and I will add you to my list.

 

“First there is science, then there is imagination”

 

“Drawing includes three and a half quarters of the content of painting…
Drawing contains everything, except the hue.”  
Jean-Auguste-Dominique Ingres

 

Kunstkurs vår/sommer 2022:

– Malekurs/tegnekurs helg 20-22. mai. Mal portrett, selvportrett, stilleben, interiør, mal hva du vil. Om det er noen som ønsker et innføringskurs i tegning, er det også mulig.

15-timers tegne/male/skulptur Kr. 2900,- materiell ikke inkludert.
Se under for litt mer info.

Lær å tegne eller male. Oppgaver med bruk av kull, blyant, oljemaling. Øvelser innen portrett; tegne, male, reproduksjon, lyssatt gips, selvportrett (etter speil), skulptur – portrett i leire, portrett etter levende modell, akt eller levende modell, stilleben, landskapsmaleri. 

Alle nivåer er velkomne – nybegynnere og viderekomne. Individuell veiledning uansett forkunnskaper. Påmelding/spørsmål via epost annabrith@gmail.com eller på telefon 95115649.

 


Portrettets hemmeligheter.

Demo kopiering av Vermeer's Piken med perleøredobbene

3-stegs demo kopiering av Vermeer

Det fundamentale ved portrettering. Hvordan få et portrett til å ligne. Vi studerer hodets anatomi og tegner eller maler et portrett —kopierer gamle mestertegning/maleri. Du lærer deg å bruke tegnemetoden  sight-size, en meget effektiv metode for å trene øyet til å se.

Nybegynnere tegner med blyant og kopierer ei mestertegning – denne er valgt ut med bakgrunn i å ha god struktur og få valører. Gråtonearbeid vil hjelpe deg å forstå valører før du adderer den kompleksiteten som farger har. Du får ei innføring i hodets anatomi, proporsjoner og et innblikk i hva som er “under huden”.

For de som er klar til å gå videre med maleri, har vi temaer som fargeblanding og organisering av en begrenset palett. Vi holder oss til hvit, gul oker, engelsk rød (evnt en annen rød) og sort. Også i denne øvelsen er det fokus på underliggende struktur, valører samt tegnetekniske prinsipper. Vi følger bestemte prosedyrer slik at du enklere når målet—likhet.

Tegning av Adolphe-William Bouguereau

Alternativ for tegneøvelse

Portrettkurs for alle: reproduksjon av et mestertegning eller mestermaleri, male/tegne etter levende modell eller male/tegne et selvportrett (ved bruk av speil). Hemmeligheten bak å male hud! Begrenset palett; Zorn-palett (gul oker, rød, sort og hvit), organisering av palett, fargelære.

 

 

 

Interiørmaleri/stilleben

Vi setter opp et lite interiør (bord, stor, blomster, lys etc) og øver oss på forenklinger/abstraksjoner for å forstå rom/perspektiv og design av lys. Komposisjon, fargelære, organisering av palett. Vi starter fredag med å gjøre klart lerrett (str. ca 35*45 cm), skisserer først objektene med kull – før vi rubber inn ei undermaling med rå umbra. Lørdag jobber vi videre med formene på objekt(ene), kontinuitet i lys, kontinuitet i mørke og starter med å legge på farge. Søndag jobber vi videre og inkluderer aspekter som atmosfære og fokusering.

 


Skulptur/portrett i leire

I løpet av helga jobber vi fram en tre-dimensjonal skulptur etter helt bestemte metoder – også kalt “drawing in space”. Vi starter altså ikke med en “ball” – vi sikrer et godt resultat! Alltid suksess og masse god energi slike helger. Vi bruker steingods – leire med chamotte – og jeg har ovn til å brenne de ferdige skulpturene i.

 

 

“It’s never to late to accomplish your goals – time will pass anyway!”

 

Male Stilleben – Natura Morte (dead nature)

Vi setter opp objekter og blokker inn første kvelden. Teori om komposisjon og perspektiv. Andre kveld legger på farge. Tredje kveld maler vi videre. Teori om hvordan skape atmosfære, dybde, fokusering, integrasjon. I løpet av helga skal du ha gjort ferdig et maleri og fått innblikk i en maleprosess som er anvendbar ikke bare til stilleben, men også andre komposisjoner. Kom gjerne med forslag til hva du ønsker å male – og ta om så med deg noe hjemmefra.

Komposisjon, fargelære, organisering av palett. Vi starter fredag med å gjøre klart lerrettet (str. ca 35*45 cm) og setter opp objekter. Teori om komposisjon og perspektiv. Skisserer først objektene med kull – før vi rubber inn ei undermaling med rå umbra. Lørdag/søndag fargeteori, organisering av palett, valører,… blander opp farger og maler på den varme undermalinga. Hvordan lage form, få formene til å snu i rommet, hvor viktig er det med kontinuitet i lys og mørke, hvordan få til atmosfære og hva er egentlig betydninga av fokusering.

Utstyr: maleplate eller lerrett med imprimatura (klargjøres på forhånd), litt kull til å tegne opp motivet, oljemaling: rå umbra, svart, hvitt, gul oker, rød (engelsk rød eller vermilion), kadmiumfarger etter hva som skal males, cobolt blå, ultramarin, alizarin (ikke alle vil være nødvendige). Et utvalg svinepensler av forskjellig størrelse samt noen mindre, flate (kolinsky eller syntet) til å tegne med, medium (terpentin og olje, eks linolje), palett, palettkopp, palettkniv til å blande maling med, stafelli (om du har).

Tegne – lær og se!

Å tegne er å se! Vi utforsker sight-size tegnemetode som tillater deg å tegne hva som helst fra “life”. Få innsikt i den metoden som har vært brukt i århundrer av kjente kunstnere, inkludert J. S. Sargent. Vi tegner med blyant og kopierer Bargue-tegninger etter Bargue, en fransk kunstner som på 1800-tallet lagde det mest brukte klassiske tegnekurset gjennom tidene og som brukes i akademier over hele verden – ennå i dag. Det vil bli individuell veiledning.

Hvordan tegne portretter som ligner – fundamentale prinsipper

Hvordan skape likhet når du lager portretter. Er du interessert i å tegne/male mennesker, så er dette noe for deg. Det grunnleggende i å skape et troverdig portrett,  ligger i en forståelse av hva som er under huden. Derfor starter vi først med en innføring i hodets anatomi og studerer deretter enten tegninger/malerier etter gamle mestre eller jobber etter levende modell. Vi fokuserer på struktur, proporsjoner og formgiving og tegner på papir med blyant, kull eller kritt. De tegnetekniske prosedyrene og prinsippene tas opp og vi innfører sight-size som tegnemetode. Dette er selvsagt også overførbart til maleriet. Om du føler deg i stand til å male i stedet for å tegne, er dette mulig. Vi følger bestemte prosedyrer slik at du enklere kommer til målet – å skape likhet.

For de som ønsker å male, går vi gjennom organisering av en begrenset palett (hvit, gul oker, rød, rå umbra og sort) og avslører hemmeligheten bak å male hud. Også i denne øvelsen er det fokus på underliggende struktur, valører samt tegnetekniske prinsipper. Vi følger bestemte prosedyrer slik at du enklere når målet—likhet

Skulptur. Fra tid til annen avholdes helgekurs i å modellere et hode i leire. I henhold til eldgamle prinsipper om “drawing in space”, får du et unikt innsyn i å lage tredimensjonale skulpturer. Vi kopierer et hode – det går aldri feil!

Male portrett eller akt – etter modell

Kurs i å male portrett eller akt etter modell. Modellen holder samme positur over 10-13 timer, dette gir tid til å skape likhet, jobbe med struktur og soliditet i penselstrøk, blande opp gode hudtoner og forstår betydningen av kalde halvtoner for å få følelse av hud. Begrenset (Zorn) palett: hvit, gul oker, rød og sort. Organisering av palett, fargelære. Atmosfære, integrasjon med bakgrunn.

Tegne/male gips-skulptur

Tegner med kull eller maler med begrenset palett (hvit, rå umbra, svart). Hvordan sette opp og lyssette et cast (en gipskopi av en original skulptur). Tegnefase fra blokk-in til ferdig hvor du blant annet lærer om design (komposisjon, lysdesign), valører (flater har valører – det er det som gir form), atmosære og fokusering (harde, myke kanter). Individuell tilpasset opplæring eller kurs.

Landskapsmaling

Friluftsmaleri er blitt en sommervane. Heng deg på og opplev den euforiske gleden over å være i naturen på en annen måte. Noe nødvendig og noe nyttig utstyr finner du listet opp her.

Privat undervisning / atelierpraksis

I atelieret gis det privat undervisning – for trening i å bli en profesjonell realistisk maler. Dette i henhold til Florence Academy of Art sin filosofi – med undervisning som  bygger opp kunnskap på en effektiv måte – dog uten snarveier. Undervisning i anatomi inkludert. Det er plass til flere.

Malekurs Tromsø

 

 

10 + 12 =